Vrienden van Theater Na de Dam

Theater Na de Dam kent een groep gulle Vrienden, die wij zeer dankbaar zijn. Mede door hun giften wordt Theater Na de Dam immers mogelijk gemaakt.

Om de traditie en continuïteit van Theater Na de Dam te kunnen waarborgen, kan onze stichting niet zonder maatschappelijk en financieel draagvlak. Daarom vragen we particulieren en bedrijven die ons een warm hart toedragen, om ons financieel te steunen en nauw betrokken te zijn bij Theater Na de Dam.

Door Theater Na de Dam te steunen stelt u ons in staat de herdenking van de Tweede Wereldoorlog te verdiepen en nog tastbaarder te maken, voor huidige en nieuwe generaties. 

Met uw bijdrage kunnen wij onder meer de realisatie zeker stellen van:

1.     Onze jaarlijkse grote Theater Na de Dam-voorstelling in Carré

2.     De ontwikkeling van meer regionale jongerenprojecten

3.     De jaarlijkse nieuwe theatertekst over de Tweede Wereldoorlog

4.     Onze jaarlijkse Theater Na de Dam-productie door jonge theatermakers

 

Ook Vriend worden?
Wij treden graag in gesprek met mensen die willen bijdragen aan Theater Na de Dam. Alle giften zijn welkom. Heeft u vragen over geven aan Theater Na de Dam, of wilt u meer informatie, dan kunt u een e-mail sturen naar Sophie Lambo.

E: bjorn@theaternadedam.nl

Giften aan Theater Na de Dam zijn onder bepaalde voorwaarden fiscaal aftrekbaar vanwege de culturele ANBI-status van de stichting.

Rekeningnummer Theater Na de Dam : NL02 ABNA 0574 2203 48

 

De Ambassadeurs van Theater Na de Dam
Theater Na de Dam kan rekenen op de inzet van de volgende ambassadeurs:
Adriaan van Dis
Anne-Lies de Hommel
Els Swaab
Ernst Veen
Fred Boot
Job Cohen

Stichting Theater Na de Dam
Amstel 266
1017 AM Amsterdam